Formigons d’ultra alta resistència

La tendència actual cap a la industrialització dels processos constructius ens porta a treballar amb materials més especialitzats. En aquest article centrarem l’atenció en un d’aquests materials, el formigó considerat per la normativa actual com un formigó especial.

Continuar llegint …

Parets de càrrega La verificació d’estructures de paret de càrrega sense cadena perimetral

L’estructura vertical de parets de càrrega és el sistema més emprat per a edificacions d’habitatge, especialment fins a Mitjans del segle XX. Moltes de les nostres construccions s’han format a partir de murs portants que han anat creant tot el nostre actual teixit urbà. En aquest article veurem l’evolució i la verificació d’estructures de paret de càrrega sense cadena perimetral.

Continuar llegint …