Formigons d’ultra alta resistència

La tendència actual cap a la industrialització dels processos constructius ens porta a treballar amb materials més especialitzats. En aquest article centrarem l’atenció en un d’aquests materials, el formigó considerat per la normativa actual com un formigó especial.

Continuar llegint …